Senia Terzieva

Проф. д-р инж. Сеня Петрова Терзиева-Желязкова е новият ректор на Химикотехнологичния и металургичен университет в София. Тя бе избрана от Общото събрание на 4-и юли, като нейният мандат е до 2023 г., съобщиха от учебното заведение.

Досега Терзиева-Желязкова заемаше поста на зам.-ректор по акредитация и качество. Тя завършва университета, на който застава на чело, през 1986 г. в специалност „Технология на неорганичните вещества“. През 1989 -а придобива и следдипломна квалификация по професионална педагогика в СУ „Св. Климент Охрдиски“. Работата на новия ректор на ХТМУ във ВУЗ-а започва през 1990 г. като асистент. През 2003-а ѝ е присъдено научното звание „доцент“, а през 2016-а „професор“. Проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова е и ръководител на катедра „Хуманитаристика“.