Форум/Семинар по повод 11 февруари 2019 г., Световният ден на жените  и девойките в науката

Форум/Семинар по повод 11 февруари 2019 г., Световният ден на жените и девойките в науката

Проведени събития
На 25 март 2019 г. в Технически университет София се проведе Семинар посветен на Световния ден на жените и девойките в науката. Събитието е част от проекта „Участие на жените в инжерно-техническите направления за постигане на устойчиво развитие“. Семинарът се проведе в три тематични дейности: презентации, кръгла маса и постерна сесия на успели жени в инженерно-техническите науки. Участие с презентации и постери, както и в последвалите дискусии на кръгла маса, взеха жени-преподаватели от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Технически университет - София, Технически университет - Варна, Химико-технологичен и металургичен университет - София, Институтът по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ-БАН), представителки на  Сдружение „Център за изследване и анализи“ и BCWT (Български център на жените в технологиите). По време на събитието се проведоха интересни дискусии за ролята на жената-инженер, професионалното развитие и…
Read More