Покана за участие в конференция

Предстоящи събития
Предстоящата конференция на тема „Нови предизвикателства пред цифровата икономика (индустрия 4.0) и ролята (мястото) на жените в инженерните и технологичните области“ е част от проекта „Участие на жените в инженерно-техническите направления за постигане на устойчиво развитие“, финансиран по програмата за проекти на ЮНЕСКО 2018-2019 г.  Събитието ще се проведе на 15 и 16 октомври 2019 г. в Библиотечно-информационния център към ТУ-София, гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 8. Основната цел на конференцията е да обедини академичната общност, бизнеса, експерти и млади учени от България, за да се обсъдят равнопоставеността между половете, съвременните предизвикателства и тенденции, да се осигури обмен на мнения в различните мерки и решения и да се открои ролята и мястото на българските жени-иноватори и мениджъри и техните постижения в областта на технологиите и инженерните науки. Организационен комитет:…
Read More

Форум/Семинар по повод 11 февруари 2019 г., Световният ден на жените и девойките в науката

Проведени събития
На 25 март 2019 г. в Технически университет София се проведе Семинар посветен на Световния ден на жените и девойките в науката. Събитието е част от проекта „Участие на жените в инжерно-техническите направления за постигане на устойчиво развитие“. Семинарът се проведе в три тематични дейности: презентации, кръгла маса и постерна сесия на успели жени в инженерно-техническите науки. Участие с презентации и постери, както и в последвалите дискусии на кръгла маса, взеха жени-преподаватели от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Технически университет - София, Технически университет - Варна, Химико-технологичен и металургичен университет - София, Институтът по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ-БАН), представителки на  Сдружение „Център за изследване и анализи“ и BCWT (Български център на жените в технологиите). По време на събитието се проведоха интересни дискусии за ролята на жената-инженер, професионалното развитие и…
Read More