Наградата на ЮНЕСКО и Крал Хамад бин Иса Ал-Халифа е награда за използването на ИКТ в образованието, тя възнаграждава хора, институции и неправителствени организации за проекти и дейности, които демонстрират най-добрите практики и творческо използване на ИКТ за подобряване на ученето, обучението и образованието.

Темата за наградата през 2019 г. е използване на изкуствен интелект (ИИ) за иновации в образованието, преподаването и ученето.

През 2019 г. наградата ще отличи решения, базирани на ИИ, както и приложения на неврологията в ИИ, целящи да подобрят резултатите от обучението, овластяване на учителите и подобряване на предоставянето на образователни услуги, като същевременно застъпва за приобщаващо и справедливо използване на тези технологии в образованието.

Всеки победител ще получи награда от 25 000 долара и диплома по време на церемония в Париж, Франция.

Краен срок: 31 октомври 2019 г.