На 25 март 2019 г. в Технически университет София се проведе Семинар посветен на Световния ден на жените и девойките в науката. Събитието е част от проекта „Участие на жените в инжерно-техническите направления за постигане на устойчиво развитие“.

Семинарът се проведе в три тематични дейности: презентации, кръгла маса и постерна сесия на успели жени в инженерно-техническите науки. Участие с презентации и постери, както и в последвалите дискусии на кръгла маса, взеха жени-преподаватели от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Технически университет – София, Технически университет – Варна, Химико-технологичен и металургичен университет – София, Институтът по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ-БАН), представителки на  Сдружение „Център за изследване и анализи“ и BCWT (Български център на жените в технологиите). По време на събитието се проведоха интересни дискусии за ролята на жената-инженер, професионалното развитие и възможностите на пазара на труда. Какви са основните трудности пред инженерното професионално ориентиране и какви проблеми все още стоят пред въпросите за равнопоставеност на половете.

От проведените разговори стана ясно, че въпреки политиките и дейностите, които се провеждат все още възникват проблеми пред жените-инженери. Дамите, които писъстваха и имат богат и ценен опит в областта изказаха препоръка относно тълкуванието на „Равнопоставеността между половете“, че то трябва да се разглежда не толкова като уеднаквяване на мъже и жени, а че равнопоставеността следва да се разбира като допълнение на двата пола и че те взаимно спомагат усъвършенстването на академичната и бизнес среда и допринасят за устойчивото развитие.

Събитието беше полезно и за студентите, тъй като се разискваха теми, които засягат тяхната професионална ориентация и даде възможност за поглед от друг ъгъл на професията инженер. По време на разговорите с тях се подчерта факта, че все още има инженерни специалности и науки, които не предразполагат активното участие на жените-инженери.