Предвижда се работа с две основни целеви групи:

  • Представители на бизнеса, на управленските институции, определящи политиките и взимащи решения, вкл. и финансови за развитие на образованието и науката в тази област, на университетите, на съсловни организации на заинтересованите страни, разчитащи на резултатите.;
  • Млади жени и момичета, които се насочват към изучаване и практикуване на професии в областта на инженерно-техническите науки и особено към управленски дейности в тази област.