Организиране на паралелна специализирана сесия – Цифровата икономика и ролята на жените за нейната реализация;