доц. д-р инж. Йорданка Ангелова – възпитаник на Техническия университет – София, настоящ преподавател в катедра „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт“ (ИИИМ) на Стопански факултет. Води лекции и семинарни упражнения по Бизнес икономика, Анализ на стопанската дейност, Финансов анализ, Инженерна икономика, Икономика на логистичната дейност, Икономика.

Научно-изследователската и внедрителска дейност на доц. д-р инж. Йорданка Ангелова е както в ТУ-София, така в редица утвърдени фирми по проблемите на икономиката, финансовия анализ, цени и ценообразуване в енергийния сектор.

Член е на Научно-техническия съюз по Машиностроене. От 2003 г. до сега е Председател на Университетска синдикална организация „Висше образование и наука” – КНСБ при ТУ-София. Автор и съавтор е на над 60 научни публикации.