Основната цел на проекта е да допринесе за аналитична оценка на присъствието на жените в технологичните направления, дигиталната  икономика и висшия мениджмънт, да идентифицира тези фактори, които са причина за състоянието към момента; да проучи добри практики насърчаващи равенството, които биха били приложими у нас; да предложи препоръки и/ или мерки за насърчаване на по-добрия баланс и равнопоставеност на половете и за постигане на добавена социална и икономическа стойност.