Организиране на конкурс за постижения в областта на ИКТ, реализирани от жени и девойки, изучаващи инженерни науки, съпроводен с постерна сесия;