Тук можете да откриете повече информация за докладите представени на конференцията Нови предизвикателства пред цифровата икономика (индустрия 4.0) и ролята (мястото) на жените в инженерните и технологичните области

Програма на конференцията

Проф. Анета Караивановапрезентация

Проф. дфзн Ана Пройкова

доц. д-р Ирина Георгиева

д-р Милена Крумова

проф. д-р инж. Милена Лазарова

Радостина Ангелова

проф. д-р инж. Сеня Терзиева, д-р инж. Жанна Матеева

Тина Ташева

Теодора Върбанова

Милена Дамянова

Златина Карова –  презентация

проф. Анета Караивановапрезентация