Анализ на състоянието в България за равнопоставеността жени-мъже в инженерно-техническите направления. За целта ще бъде изготвена методология за провеждане на анализа и съдържанието на въпросници за провеждане на анкета, както персонално, така и по съвременните канали за комуникация;