УЧАСТИЕ НА ЖЕНИТЕ В ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Равенството на половете освен основно човешко право и е необходимо условие за постигане на устойчиво развитие на обществото. Затова в редица документи, приети от ООН и ЮНЕСКО основен приоритет е равенството на правата, на отговорностите и професионалните възможности между жените и мъжете, момичетата и момчетата. Това предполага интересите, потребностите и приоритетите на жените и мъжете да бъдат взети под внимание като в същото време се признава и приема многообразието на различните групи. Политики, програми и инициативи на ООН, ЮНЕСКО и ЕС са насочени към създаването на благоприятна среда за равенството.

Women made up 26% of the computing workforce in 2018
26%
Professional women earn 73 cents to the dollar vs. men
73%
In the mid-1980s, 37% of computer science majors were women; in 2018, 18%
18%
57% of bachelor's degrees earned by women, 12% of computer science degrees
12%
7% of venture capital funding goes to women-owned businesses
7%

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Защо е необходим този проект

Основна цел

Специфични цели

Целеви групи

Координатор (изпълнител) на проекта

ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ

Анализ
Анализ на състоянието в България за равнопоставеността жени-мъже в инженерно-техническите направлени
Форум
Организиране на форум по повод 11 февруари 2019 г. - Световният ден на жените и девойките в науката
Конференция
Конференцията „Нови предизвикателства пред цифровата икономика (индустрия 4.0) и ролята (мястото) на
Специализирана сесия
Организиране на паралелна специализирана сесия – Цифровата икономика и ролята на жените за нейната р
Конкурс
Организиране на конкурс за постижения в областта на ИКТ, реализирани от жени и девойки, изучаващи ин
Публикации
Публикуване на резултатите от изследването, препоръките и конкретни предложения за дейности и стимул

Процент на жените изследователи

99
Медицина
99
Инженерни науки
99
Физика и астрономия
99
Информационни технологии

УЧАСТНИЦИ

Резултати от изпълнението на проекта

Новини и събития

Награда на ЮНЕСКО „ИКТ в образованието“
24/08/2019
Наградата на ЮНЕСКО и Крал Хамад бин Иса Ал-Халифа е награда за използването на ИКТ в образованието, тя възнаграждава хора, институции и неправителствени орга
Покана за участие в конференция
13/07/2019
Предстоящата конференция на тема „Нови предизвикателства пред цифровата икономика (индустрия 4.0) и ролята (мястото) на жените в инженерните и технологичните об
Форум/Семинар по повод 11 февруари 2019 г., Световният ден на жените и девойките в науката
26/03/2019
На 25 март 2019 г. в Технически университет София се проведе Семинар посветен на Световния ден на жените и девойките в науката. Събитието е част от проекта „Уча

Contact Us

  • Contact us on the detail given below

  • Address: 8 Kl. Ohridski Blvd
  • Phone: +359/02-965-2844
  • Email: info@tu-sofia.bg
  • Website: https://tu-sofia.bg